Κτήριο 56, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

LIVE, DJ

FRI 20 SEP 2013

23:00

15 / 20 / 22

ARTISTS ABOUT

EN TECHNO

A WAREHOUSE ODYSSEY

Designed by roleplay